Zorgverzekering en DTF

Zorgverzekering + tarieven


Met vrijwel alle zorgverzekeringen hebben wij een contract gesloten. Een overzicht van onze diensten en bijbehorende tarieven vindt u bij tarieven en in de wachtkamer.
U krijgt een factuur van Fysiotherapie ´t Sempke:
1. Indien u geen aanvullende verzekering heeft
2. indien u een aanvullende verzekering bij één van de zorgverzekeraars heeft waar wij geen contract mee hebben.

Kortom: u bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van deze rekening.
Hierna kunt u de factuur bij uw zorgverzekeraar indienen en zij beoordelen dan of dat ze de door u gemaakte kosten (deels?) gaan vergoeden.
Voor meer informatie over de vergoeding van fysiotherapie / manuele therapie of uw individuele polis verwijzen wij u graag naar uw zorgverzekeraar en raden u aan om uw polisvoorwaarden hierop na te zien. Voor verdere informatie zie https://www.fysiotherapiesempke.nl/informatie/


Directe Toegang Fysiotherapie (DTF)


U kunt rechtstreeks naar de fysiotherapeut en u heeft hiervoor geen verwijsbrief van arts of specialist meer nodig.

Indien u zich rechtstreeks bij ons aanmeldt dan wordt middels een korte ''screening'' vastgesteld of fysiotherapie iets voor u kan betekenen. Hierna vullen we een DTF-formulier in, dat ter informatie naar de huisarts wordt verstuurd (tenzij u hiertegen bezwaar heeft).

Dit DTF-formulier wordt sowieso ingevuld, ongeacht het feit of we u wel of niet verder kunnen behandelen of begeleiden bij uw hulpvraag.

Als u voor uw hulpvraag niet bij ons aan het goede adres bent dan geven wij u het advies om hiermee naar uw huisarts te gaan. 

Indien u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut dan volgt er een intake en kan begonnen worden met een fysiotherapeutisch/manueel therapeutisch onderzoek.

Er wordt een therapeutische diagnose vastgesteld en in overleg worden er behandeldoelen gemaakt. Zo kan de behandeling snel opgestart worden. 

De huisarts blijft dus de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg, wij zullen uw huisarts blijven informeren, tenzij u anders wenst.