Vergoedingen verzekeringen

Vergoedingen verzekeringen.

Niet chronische behandelingen 18-

 • Bij jongeren tot 18 jaar worden de eerste 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed, dus géén extra kosten voor u als patiënt.
 • GEEN eigen risico
 • Daarna nog vergoeding mogelijk uit de aanvullende verzekering van de ouders mits deze met de zorgverzekeraar afgesloten is.

 Niet chronische behandelingen 18+

 • Alleen vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.
 • GEEN eigen risico.
 • Tellers gaan begin van het kalenderjaar weer op nul.

Voorbeeld

Iemand heeft 9 behandelingen uit zijn aanvullende verzekering vergoed gekregen in een jaar. Als de behandeling doorgaat in het volgende jaar telt de volgende behandeling weer als de eerste.

 Chronische aandoening
(Lees: een aandoening die op de chronische lijst staat van de ziektekostenverzekeraar)

 • Eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering of een deel op eigen kosten in verband met het niet hebben of niet toereikend zijn van de aanvullende verzekering.

Voorbeeld
Vanuit voorwaarden van de door u afgesloten verzekering wordt gesteld dat 12 behandelingen worden vergoed. Behandeling 13 tot en met 20 komen dan voor uw eigen rekening. Vanaf de 21e behandeling worden de kosten uit de basisverzekering vergoed. Wanneer uw eigen risico voor dat kalenderjaar nog niet opgebruikt is dan wordt deze eerst aangesproken.

 • Vanaf 21e behandeling komt de vergoeding uit de basisverzekering, dus volledig vergoed.
 • WEL eigen risico €385,- (standaard) op de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Indien er een afwijkende eigen risico is afgesloten wordt dat afgesloten bedrag eerst aangesproken.
 • Teller gaat niet op nul, zoals bij aanvullende verzekeringen, maar er wordt door de jaargrens heen geteld.
 • Als de eerste 20 behandelingen in het vorige jaar hebben plaatsgevonden dan is de vergoeding van de vervolgbehandelingen in het nieuwe jaar uit de basisverzekering. Er dient wel rekening te worden gehouden met het eigen risico dat per kalenderjaar moet worden betaald.

Voorbeeld

Op 31 december zijn er 10 behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering. Na 1 januari zult u nog 10 behandelingen zelf moeten betalen of uit uw aanvullende verzekering vergoed moeten krijgen voordat uw behandelingen vanuit de basisverzekering worden vergoed.

Vergoeding Fysiotherapie bij artrose.

Bij artrose van heup of knie worden sinds 2018 maximaal 12 behandelingen gesuperviseerde fysiotherapie per 12 maanden vergoed.
Belangrijk is om te realiseren dat deze fysiotherapie behandelingen vergoed worden uit de basisverzekering. Hierover betaalt u het verplichte eigen risico.

Onderstaande link vindt u de lijst met aandoeningen die vergoeding vanuit de basis mogelijk maakt.
https://zorgvergoeding.com/page/86/chronische-lijst-van-aandoeningen

Declaraties van een chronische indicatie bijv een bedrijfsongeval
Declaratie van verzekerden ivm bijvoorbeeld een bedrijfsongeval buiten de aanvullende verzekering houden is onmogelijk bij een chronische indicatie. Wij zijn volgens contract met de ziektekostenverzekeraar verplicht om de declaratie via uw aanvullende verzekering te laten verlopen.
Mocht u anders willen, dan raden wij u aan om advies omtrent deze zaak in te winnen bij uw advocaat / ziektekostenverzekeraar