Chronische behandelepisode

Vergoedingen verzekeringen

Hieronder enige informatie in een noeste poging u enig houvast in de onoverzichtelijke jungle van de ziektekostenverzekeraars te verschaffen. Of fysiotherapie wel of niet vanuit de basisverzekering vergoed wordt, is nogal ingewikkeld en niet voor iedereen altijd even duidelijk.

In ruim 80% van alle gevallen worden de zittingen fysiotherapie vanuit uw aanvullende (AV) pakket vergoed. Er geldt dan nooit een eigen risico.

Wat is een zitting?
Een zitting is de aanwezigheid van een patiënt op een afgesproken tijd. De definitie “zitting” heeft dus niets te maken met de duur van de behandeling!
De behandelend therapeut bepaalt de behandelinhoud en dus ook de behandeltijd. Daarom kan er in een enkel geval ook uitgelopen worden in de behandeltijd. We proberen dit uiteraard tot een minimum te beperken.
De zitting wordt gedeclareerd aan de zorgverzekeraar of aan de betrokkene.

Wat is een ‘chronische zitting?’
Een ‘chronische zitting’ is een zitting bij een aandoening / diagnose die op de chronische lijst staat van de ziektekostenverzekeraars. Of u nu chronische klachten ervaart of niet maakt hierbij niet uit. Dit doet bij de definitie ‘chronische zitting’ niet ter zake!

Hier vindt u de lijst met chronische aandoeningen die vergoeding vanuit de basisverzekering mogelijk maakt. Klik hier voor de officiële chronische lijst van de overheid. 

Om zeker te weten of u in aanmerking komt voor vergoeding uit de basisverzekering is het verstandig dit eerst met uw zorgverzekeraar te bespreken.

Procedure
1. U heeft een verwijzing gekregen van de huisarts of specialist met een datum, een diagnose die op bovengenoemde chronische lijst staat en een handtekening van de verwijzer.
2. Hiermee kunnen wij de declaratie in orde maken en indienen bij uw zorgverzekeraar
3. De zorgverzekeraar beoordeeld de declaratie en keurt deze goed of wijst hem af.
4. Als alles in orde bevonden is zal de zorgverzekeraar overgaan tot betaling van de gedeclareerde zittingen aan ons en is er sprake van een ‘chronische behandelepisode’.
5. Wordt de declaratie door uw zorgverzekeraar onverhoopt afgekeurd, dan kunnen deze zittingen gedeclareerd worden vanuit uw aanvullende verzekering.
6. Heeft u geen AV afgesloten of is uw AV budget van dat jaar ontoereikend, dan komen de zittingen voor uw eigen rekening en krijgt u van ons een factuur.

Financieel aspect chronische zitting
=> De eerste 20 zittingen worden vergoed uit uw aanvullende verzekering.

Het kan zijn dat u voor een deel voor eigen kosten komt. Bijvoorbeeld als u géén aanvullende verzekering heeft. Of als uw aanvullende (AV) niet toereikend is. Anders gezegd: er is onvoldoende budget aanwezig. Of als u elders (para-)medische zorg heeft gekregen. Dan heeft u kans dat u een rekening van ons krijgt, omdat deze zittingen niet gedekt wordt door uw zorgverzekeraar.

Voorbeeld 1.
Vanuit voorwaarden van de door u afgesloten aanvullende verzekering wordt gesteld dat 12 zittingen worden vergoed. Behandeling 13 tot en met 20 komen dan voor uw eigen rekening. Vanaf de 21e behandeling worden de kosten uit de basisverzekering vergoed. Wanneer uw eigen risico voor dat kalenderjaar nog niet opgebruikt is dan wordt deze eerst aangesproken!

  • Vanaf 21e zittingen komt de vergoeding uit de basisverzekering, dus volledig vergoed.
  • WEL eigen risico €385,- (standaard) op de zittingen vergoed vanuit de basisverzekering. Indien er een afwijkende eigen risico is afgesloten wordt dat afgesloten bedrag eerst aangesproken.
  • Teller gaat niet op nul, zoals bij aanvullende verzekeringen, maar er wordt door de jaargrens heen geteld.
  • Als de eerste 20 zittingen in het vorige jaar hebben plaatsgevonden dan is de vergoeding van de vervolgzittingen in het nieuwe jaar uit de basisverzekering. Er dient wel rekening te worden gehouden met het eigen risico dat per kalenderjaar moet worden betaald.

Voorbeeld 2.
Op 31 december zijn er 10 zittingen vergoed uit de aanvullende verzekering. Na 1 januari zult u nog 10 zittingen zelf moeten betalen of uit uw aanvullende verzekering vergoed moeten krijgen voordat uw zittingen vanuit de basisverzekering worden vergoed.

Verwijzing naar uw eigen zorgverzekeraar:
Wij begrijpen dat bovenstaande materie enigszins complex is.
Omdat elke polis en elke zorgverzekeraar weer andere voorwaarden heeft is het voor ons ondoenlijk om van elke individuele situatie op de hoogte te zijn.

Voor meer informatie over de vergoeding van fysiotherapie / manuele therapie of uw individuele polis verwijzen wij u graag naar uw zorgverzekeraar en raden u aan om uw polisvoorwaarden hierop na te zien.

Tot slot: Heeft u vragen of opmerkingen over de factuur of de wijze van betalen, neem dan contact op met uw behandelend therapeut. Want U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van onze factuur binnen de gestelde betalingstermijn.