Reuma
Onze praktijk heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van de reumapatiënt.

Reuma is een verzamelnaam die staat voor vele verschillende reumatische aandoeningen. Er zijn wel meer dan 100 verschillende vormen van reuma. Voorbeelden hiervan zijn reumatoïde artrose, jicht, artritis, axiale spondyloartritis, fybromyalgie. De diagnose wordt door een specialist vastgesteld. Deze kan een verwijzing uitschrijven voor fysiotherapie maar ook zonder verwijzing kunt u voor alle reuma- of reuma gerelateerde klachten bij ons terecht.

De praktijk is aangesloten bij het lokale reumanetwerk Fyranet Noordoost Brabant en ook bij het landelijk reumanetwerk ReumanetNL.
Wij beschikken over de juiste kennis en vaardigheden en zijn dan ook voorzien van het geaccrediteerde certificaat van het Nederlands Paramedisch Instituut. Tevens staan we geregistreerd in zowel het Centraal Kwaliteitsregister bij de KNGF als bij het Keurmerk Fysiotherapie.

Voor wie?
Heeft u reuma gerelateerde klachten:
• die u belemmeren in uw dagelijkse activiteiten thuis, op het werk of tijdens het sporten?
• waarvan u zich afvraagt hoe u het beste met deze klachten om kunt gaan?
Wij gaan samen met u op zoek naar een oplossing voor bovenstaande vragen.

Hoe?

1: Vraaggesprek. Om een beeld te vormen van uw aandoening vindt er eerst een intake plaats. Tijdens dit gesprek vindt er een inventarisatie van de door u ervaren klachten plaats en worden deze met behulp van vragenlijsten verder in kaart gebracht.
2: Individueel onderzoek. Tijdens het individueel onderzoek wordt de kwaliteit van het bewegen beoordeeld. Spierkracht, balans, handfunctie, looppatroon zijn enkele aspecten die tijdens het onderzoek aan bod kunnen komen.
Hierna zal er in overleg met u besloten worden of er over gegaan kan worden tot behandelen.

Tijdens de behandeling is uw individuele situatie en hulpvraag het uitgangspunt. Er wordt samen met u een behandelplan op maat gemaakt. Door toepassing van de FITT- factoren zorgen we dat de therapie doelgericht blijft. Behandeling vindt plaats op basis van de meest recent ontwikkelde KNGF- richtlijnen en aanbevelingen voor oefentherapie.

Behandelvormen
• Educatie. U leert omgaan met uw klachten en een evenwicht te vinden tussen uw belasting en belastbaarheid.
• Verantwoord bewegen. Uit onderzoek is gebleken dat bewegen een gunstige invloed heeft op reuma gerelateerde klachten. Oefentherapie zal in uw behandeling dan ook centraal staan.
• Groepstherapie. Het beweegprogramma kan in groepsvorm plaats vinden. U komt hiervoor in aanmerking wanneer dagelijkse activiteiten niet meer op een voor u acceptabele manier uit te voeren zijn.
Daarnaast kunt u ook terecht voor individuele therapie. Omdat de praktijk over diverse specialisaties beschikt, is het mogelijk om als aanvulling op uw behandeling onder andere Manuele Therapie te ontvangen.

Evaluatie en overlegvormen
Tot slot worden er evaluatiemomenten ingepland om indien nodig met u het plan bij te stellen. De lijnen met huisartsen, specialisten, en andere disciplines zijn kort waardoor multidisciplinair overleg snel en op efficiënte manier plaats kan vinden.

Vergoeding
Behandelingen voor artrose van de heup of knie worden voor 12 maanden vergoedt vanuit de basisverzekering voor maximaal 12 zittingen. Houdt u rekening met het bedrag voor eigen risico.
Behandelingen voor overige reumatische aandoeningen valt binnen de zorgverzekering onder de reguliere fysiotherapie voor niet chronische behandelingen. Er is een aanvullende verzekering nodig om de behandelingen gedeeltelijk of geheel vergoed te krijgen. Wanneer u twijfelt of de behandelingen in uw geval vergoed zullen worden, kunt u hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Voor meer informatie zie:
https://www.fysiotherapiesempke.nl/nieuws/vergoedingen-verzekeringen/

Wilt u meer weten over reumatische aandoeningen?
www.fyranetnob.nl
www.reumanetnl.nl
www.reumanederland.nl