Overzicht van onze diensten arbeidsfysiotherapie:

 1. Consult en herstelbegeleiding: Bij lichamelijke klachten is het belangrijk om vroegtijdig na te gaan wat uw klachten zijn, wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn en welke factoren het herstelproces belemmeren of juist bevorderen. Hierdoor kan snel een gericht advies gegeven worden en een adequaat begeleidingstraject worden ingezet. Hoe eerder u inzicht heeft in de oorzaak van uw klacht en wordt geholpen bij het bevorderen van het herstel, hoe eerder u weer optimaal kan functioneren.
 1. Specialistische behandeling. Tijdens het lichamelijk onderzoek zal worden vastgesteld of er stoornissen en/of beperkingen zijn die opgeheven moeten worden door specialistische behandeling zoals bijvoorbeeld manueel therapie. Regelmatig zie we dat een compleet trainingsprogramma na zo'n behandeling vaak niet meer nodig is.
 1. Werkplek analyse. Een bezoek aan de werkplek om knelpunten te inventariseren in relatie tot ontstane lichamelijke klachten kan noodzakelijk zijn. 

  Denk bij de organisatie van het werk bijvoorbeeld aan taakinhoud, taakhoeveelheid, werkstress, e.d. Maar ook de ergonomie van de werkplek kan een oorzaak zijn van de problematiek. Denk bijvoorbeeld aan inrichting, vormgeving e.d. 

  De arbeidsfysiotherapeut kan u adviseren welke verbeteringen doorgevoerd kunnen worden en de werksituatie kan meegenomen worden in het behandelplan.
 1. Aanleren van een juiste houding en adequate vaardigheden. Uw houdings- en bewegingsgedrag kan een belemmerende factor voor herstel zijn, ook op uw werkplek. Denk aan werkhouding, werktechnieken, vaardigheid.

  Om van uw klachten te herstellen of om deze te voorkomen kan het helpen om u de juiste vaardigheden aan te leren en u te leren omgaan met risico’s op het werk. We zien vaak dat meedenken en het laten adviseren door een arbeidsfysiotherapeut goede resultaten met zich meebrengt.
 1. Belastbaarheid verhogen. Wanneer uw draagkracht/conditie (belastbaarheid), om welke reden dan ook, niet langer in balans is met het werk dat u uitvoert, kan het trainen van uw fysieke vermogens nodig zijn. Met een programma op maat kunt u uw draagkracht verhogen zodat het de belasting weer aan kan. De trainingen kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op conditie, kracht en functionaliteit.

  Bij bouwvakkers zien we vaak dat er voldoende algemene kracht aanwezig is. Maar de oorzaak van de klacht zit soms heel specifiek in de coördinatie; het precieze samenspel van de spieren op een bepaald moment. Het trainen hoeft dan ook niet altijd direct in een krachthonk plaats te vinden. Soms is het geven van een enkel advies genoeg.

  Onze actieve beweegprogramma’s voor thuis en op het werk gebaseerd op onze expertise op het gebied van de Manuele Therapie en de Medische Trainings Therapie kunnen een duidelijke meerwaarde zijn.

 2. Informatie overdracht. Door de werkgever kan een informatiebijeenkomst georganiseerd worden om een aantal gezondheidsaspecten ten aanzien van het houdings- en bewegingsapparaat onder de loep te nemen. Hiervan mag verwacht worden dat er een preventieve werking van uit gaat zodat u zelf maatregelen kunt nemen om klachten te voorkomen. We willen graag meedenken hoe we zo'n bijeenkomst vorm kunnen geven.

Kosten en vergoedingen.

De leidinggevende, bedrijfsarts of huisarts kan doorverwijzen voor een consult, maar u kunt ook zonder verwijzing bij de arbeidsfysiotherapeut terecht. Sinds januari 2004 is fysiotherapie voor het grootste gedeelte uit de basisverzekering gehaald en is de cliënt voor vergoeding aangewezen de aanvullende verzekering. Raadpleeg voor de zekerheid de polisvoorwaarden om te zien wat de vergoeding is.

Consult, herstelbegeleiding en gespecialiseerd fysiotherapeutisch onderzoek worden, mits aanvullend verzekerd, vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. De overige zaken kunnen in overleg eventueel worden vergoed door de werkgever.

Rapportage aan betrokkenen

Consult, herstelbegeleiding en gespecialiseerd fysiotherapeutisch onderzoek worden in verband met privacygevoelige gegevens eerst met u besproken. Daarna nemen we in overleg met u contact op met de betrokkenen als leidinggevende, werkgever, bedrijfsarts, huisarts, specialist etc.

In principe is het de bedoeling dat betrokkenen worden ingelicht over de resultaten van het begeleidingstraject zodat er een optimale afstemming ontstaat tussen de verschillende disciplines en re-integratieactiviteiten.

Onze kernwoorden:

 • Beperken ziekteverzuim
 • Coaching op individuele basis
 • Direct toegankelijk, laagdrempelig
 • Ervaren Fysiotherapie en Manueel therapie Dienstverlening door geregistreerde deskundigen
 • Financieel zeer interessant voor werkgevers. Zeker door de Directe Toegankelijkheid.
  Fysiotherapie (D.T.F.) waardoor de patiënt niet meer door een huisarts doorverwezen hoeft te worden maar rechtstreeks contact op kan nemen met een zelf gekozen fysiotherapeut.
 • Minimale bureaucratische activiteiten
 • Flexibel
 • Interesse in het bedrijf, inlevingsvermogen
 • Lokaal op de hoogte
 • Maatwerk
 • Meedenkfactor
 • Preventieve trainingen en workshops
 • Respect
 • Snelle consultatie en intake binnen 48 uur
 • Snelle oplossingen
 • Korte communicatielijnen
 • Vertrouwensrelatie
 • Werkplekonderzoek en werkplekadvies
 • Niet medicaliserend (curatief) en resultaatgericht
 • Centraal coördinatiepunt voor communicatie en afstemming