Wat is manuele therapie volgens de SOMT?

De Stichting Opleiding Manuele Therapie (SOMT) is een onderwijsinstituut dat ruim 30 jaar ervaring heeft met het verzorgen van de opleiding manuele therapie. Aan de SOMT zijn, naast het onderwijsinstituut (dat ook al jaren bij- en nascholing verzorgt voor afgestudeerde fysio- en manueeltherapeuten), een onderzoekscentrum (COBRA) en een multidisciplinair diagnostisch centrum (Mediferia) verbonden. Binnen COBRA zal, in samenwerking met gerenommeerde onderzoeksinstituten, wetenschappelijk onderzoek worden gedaan binnen het domein van musculoskeletale aandoeningen. Mediferia, dat in januari 2008 haar deuren heeft geopend, zal vooral ten dienste staan van patiëntenzorg.

De SOMT heeft, in aansluiting op ontwikkelingen binnen het moderne onderwijs, een onderwijs-programma Professional Master Manuele Therapie ontwikkeld. Dit programma is opgesteld, gebruikmakend van de ruime ervaring in manuele therapie en met kennis van modern onderwijs en Evidence Based Clinical Practice.

Visie op manuele therapie

De SOMT gaat uit van een biopsychosociale benaderingswijze van het gezondheidsprobleem van mensen in relatie tot het bewegend (dis)-functioneren. De manueeltherapeut is bij uitstek de bewegingsconsulent en casemanager bij gezondheidsproblemen in relatie tot het bewegend (dis-)functioneren.

De manueeltherapeut die aan de SOMT afstudeert is door zijn verhoogde diagnostische en therapeutische kennis en door zijn manuele en communicatieve vaardigheden bij uitstek competent om patiënten met bewegingsgerelateerde problemen een oplossing te bieden. Hij realiseert zich hierbij dat bewegend (dis-)functioneren van mensen niet alleen wordt beïnvloed door biologische factoren, maar ook door persoons- en omgevingsgebonden factoren. In de visie van de SOMT is de zelfredzaamheid van de patiënt een belangrijk thema, waarbij de hulpverlener (in casu de manueeltherapeut) dit proces, indien nodig multidisciplinair, vanuit zijn professionele achtergrond en competentie kan begeleiden.