Wat is manuele therapie?Een manueel therapeut is (in de meeste gevallen) een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding manuele therapie heeft gevolgd met een duur van gemiddeld vier jaar. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van uw klacht te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.Het doel van manuele therapie is enerzijds het beter laten functioneren van de gewrichten en anderzijds het verbeteren van de houding en beweging. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. 
De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: gewrichten functioneren beter en het bewegen gaat gemakkelijker. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.Zowel voor het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT), als voor het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), dient men afgestudeerd te zijn aan één van de vijf erkende opleidingen, die allen voldoen aan het landelijk functie-opleidingsprofiel.

Voor welke klachten kunt u bij een manueel therapeut terecht?  In het kort: 
Voor alle klachten die met houding en beweging van het lichaam te maken hebben.
 
Manuele therapie is bedoeld voor mensen die klachten hebben als gevolg van stoornissen aan het bewegingsapparaat: botten, gewrichten en omliggende structuren. Behalve dat deze functiestoornissen pijn kunnen veroorzaken in en rond gewrichten, kunnen als gevolg hiervan ook klachten optreden in andere delen van het lichaam.

Meer weten over manuele therapie?

www.manueletherapie.nl
www.manueeltherapeuten.nl/
www.nvmt.nl
www.somt.nl