Manuele Therapie volgens de methode Master Musculoskeletale Revalidatie (MMR)

Wat houdt Manuele Therapie volgens de MMR in?
Binnen deze vorm van Manueel Therapie wordt met een brede basis naar uw klachtenbeeld gekeken. De visie van de opleiding aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is dat de kennis van de Manueel Therapie de Sportfysiotherapie en de Orofaciaal Therapie (kaak en hoofdklachten) gebundeld en specialistisch wordt aangeboden. Deze kennisgebieden worden geïntegreerd in het onderzoek en de behandeling van de MMR therapeut. De Master Manueel Therapeut is bekend met recent wetenschappelijk onderzoek en zal dit zoveel mogelijk gebruiken om uw klachten aan het bewegingsapparaat zo snel mogelijk te kunnen verhelpen. Indien benodigd of gewenst kan de therapeut zelf wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. Dit gaat altijd in overleg met U.

Visie op manuele therapie
De MMR therapeut is specialist van het houdings- en bewegingsapparaat. Met expertise op het gebied van het bewegen, het oplossen van klachten en het begeleiden van het herstelproces.

  • Doordat zij in het bezit is van een brede musculoskeletale kennis is zij in staat complexe klachten in kaart te brengen en een juiste diagnose te stellen.
  • Zij kan met een hoogwaardige kwaliteit therapeutisch handelingen verrichten waarbij de
  • Recente wetenschap zoveel mogelijk wordt ingezet om een optimaal resultaat te bereiken.
  • Indien gewenst of raadzaam kunnen nieuwe zorgproducten voor de praktijk door haar ontwikkeld.
  • Het uitgebreide multidisciplinaire netwerk waarover zij beschikt levert daarin een belangrijke bijdrage. 
  • De MMR therapeut streeft zo naar: ‘de juiste zorg op de juiste plek’.

De masteropleiding is ontwikkeld samen met o.a. het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), het Radboud Universitair Medisch Centrum Utrecht en Papendal. Het diploma van de school wordt erkend door de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. De specialisatie staat geregistreerd in de deelregisters van het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) van de KNGF.