Klachtenregeling

Klachtenregeling
Mocht u een klacht hebben over de praktijkvoering, uw fysiotherapeut of een ervaren zitting, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Mochten we er onverhoopt niet samen uitkomen dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft dan altijd het recht een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie en de Commissie van Toezicht van het Koninklijk Nederlands Genootschap Voor Fysiotherapie (KNGF) of het Regionaal Tuchtcollege van de overheid.