Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie DTF

Directe Toegang Fysiotherapie (DTF)


U kunt rechtstreeks naar de fysiotherapeut en u heeft hiervoor geen verwijsbrief van arts of specialist meer nodig.

Indien u zich rechtstreeks bij ons aanmeldt dan wordt middels een korte ''screening'' vastgesteld of fysiotherapie iets voor u kan betekenen. Hierna vullen we een DTF-formulier in, dat ter informatie naar de huisarts wordt verstuurd (tenzij u hiertegen bezwaar heeft).

Dit DTF-formulier wordt sowieso ingevuld, ongeacht het feit of we u wel of niet verder kunnen behandelen of begeleiden bij uw hulpvraag.

Als u voor uw hulpvraag niet bij ons aan het goede adres bent dan geven wij u het advies om hiermee naar uw huisarts te gaan. 

Indien u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut dan volgt er een intake en kan begonnen worden met een fysiotherapeutisch/manueel therapeutisch onderzoek.

Er wordt een therapeutische diagnose vastgesteld en in overleg worden er behandeldoelen gemaakt. Zo kan de behandeling snel opgestart worden. 

De huisarts blijft dus de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg, wij zullen uw huisarts blijven informeren, tenzij u anders wenst.