Vergoedingen verzekeringen

Niet chronische zittingen 18-

  • Bij jongeren tot 18 jaar worden de eerste 18 zittingen uit de basisverzekering vergoed, dus géén extra kosten voor u als patiënt.
  • GEEN eigen risico
  • Daarna nog vergoeding mogelijk uit de aanvullende verzekering van de ouders mits deze met de zorgverzekeraar afgesloten is.

 Niet chronische zittingen 18+

  • Alleen vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.
  • GEEN eigen risico.
  • Tellers gaan begin van het kalenderjaar weer op nul.

Voorbeeld
Iemand heeft 9 zittingen uit zijn aanvullende verzekering vergoed gekregen in een jaar. Als de behandeling doorgaat in het volgende jaar telt de volgende behandeling weer als de eerste.

Vergoeding Fysiotherapie bij artrose
Bij artrose van heup of knie worden sinds 2018 maximaal 12 zittingen gesuperviseerde fysiotherapie per 12 maanden vergoed.
Belangrijk is om te realiseren dat deze fysiotherapie zittingen vergoed worden uit de basisverzekering. Hierover betaalt u het verplichte eigen risico.

Declaraties van een chronische indicatie bijv een bedrijfsongeval
Declaratie van verzekerden ivm bijvoorbeeld een bedrijfsongeval buiten de aanvullende verzekering houden is onmogelijk bij een chronische indicatie. Wij zijn volgens contract met de ziektekostenverzekeraar verplicht om de declaratie via uw aanvullende verzekering te laten verlopen.
Mocht u anders willen, dan raden wij u aan om advies omtrent deze zaak in te winnen bij uw advocaat / ziektekostenverzekeraar.