Vergoedingen verzekeringen

Vergoedingen verzekeringen

Eigen risico en fysiotherapie: In ruim 80% van alle gevallen worden de zittingen fysiotherapie vanuit uw aanvullende pakket vergoed. Er geldt dan nooit een eigen risico. Of fysiotherapie wel of niet vanuit de basisverzekering vergoed wordt, is nogal complex. Uiteraard kunt u altijd uw fysiotherapeut of onze secretaresse om advies vragen.

Wat is een zitting?
Een zitting is de aanwezigheid van een patiënt op een afgesproken tijd. De definitie “zitting” heeft dus niets te maken met de duur van de behandeling. De behandelend therapeut bepaalt de behandelinhoud en dus ook de behandeltijd. Daarom kan er in een enkel geval ook uitgelopen worden in de behandeltijd. We proberen dit uiteraard tot een minimum te beperken.
De zitting wordt gedeclareerd aan de zorgverzekeraar of aan de betrokkene.

Wat is een ‘chronische zitting?’
Een zitting bij een aandoening die op de chronische lijst staat van de ziektekostenverzekeraars. Om zeker te weten of u in aanmerking komt voor vergoeding uit de basisverzekering is het verstandig dit eerst met uw zorgverzekeraar te bespreken. Daarnaast heeft u een verwijzing nodig van de huisarts of specialist. Dit moet door ons ingediend worden bij uw ziektekostenverzekeraar. Als dit door hun geaccordeerd is, kan er door ons gedeclareerd worden en is er sprake van een ‘chronische zitting.’
 
Hier vindt u de lijst met chronische aandoeningen die vergoeding vanuit de basis mogelijk maakt. Klik hier voor de officiële chronische lijst van de overheid. 

=> De eerste 20 zittingen worden vergoed uit uw aanvullende verzekering. Het kan zijn dat u een deel voor eigen kosten komt in verband met het niet hebben of niet toereikend zijn van uw aanvullende verzekering.

Voorbeeld
Vanuit voorwaarden van de door u afgesloten verzekering wordt gesteld dat 12 zittingen worden vergoed. Behandeling 13 tot en met 20 komen dan voor uw eigen rekening. Vanaf de 21e behandeling worden de kosten uit de basisverzekering vergoed. Wanneer uw eigen risico voor dat kalenderjaar nog niet opgebruikt is dan wordt deze eerst aangesproken.

  • Vanaf 21e zittingen komt de vergoeding uit de basisverzekering, dus volledig vergoed.
  • WEL eigen risico €385,- (standaard) op de zittingen vergoed vanuit de basisverzekering. Indien er een afwijkende eigen risico is afgesloten wordt dat afgesloten bedrag eerst aangesproken.
  • Teller gaat niet op nul, zoals bij aanvullende verzekeringen, maar er wordt door de jaargrens heen geteld.
  • Als de eerste 20 zittingen in het vorige jaar hebben plaatsgevonden dan is de vergoeding van de vervolgzittingen in het nieuwe jaar uit de basisverzekering. Er dient wel rekening te worden gehouden met het eigen risico dat per kalenderjaar moet worden betaald.

Voorbeeld
Op 31 december zijn er 10 zittingen vergoed uit de aanvullende verzekering. Na 1 januari zult u nog 10 zittingen zelf moeten betalen of uit uw aanvullende verzekering vergoed moeten krijgen voordat uw zittingen vanuit de basisverzekering worden vergoed.

Niet chronische zittingen 18-

  • Bij jongeren tot 18 jaar worden de eerste 18 zittingen uit de basisverzekering vergoed, dus géén extra kosten voor u als patiënt.
  • GEEN eigen risico
  • Daarna nog vergoeding mogelijk uit de aanvullende verzekering van de ouders mits deze met de zorgverzekeraar afgesloten is.

 Niet chronische zittingen 18+

  • Alleen vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.
  • GEEN eigen risico.
  • Tellers gaan begin van het kalenderjaar weer op nul.

Voorbeeld
Iemand heeft 9 zittingen uit zijn aanvullende verzekering vergoed gekregen in een jaar. Als de behandeling doorgaat in het volgende jaar telt de volgende behandeling weer als de eerste.

Vergoeding Fysiotherapie bij artrose
Bij artrose van heup of knie worden sinds 2018 maximaal 12 zittingen gesuperviseerde fysiotherapie per 12 maanden vergoed.
Belangrijk is om te realiseren dat deze fysiotherapie zittingen vergoed worden uit de basisverzekering. Hierover betaalt u het verplichte eigen risico.

Declaraties van een chronische indicatie bijv een bedrijfsongeval
Declaratie van verzekerden ivm bijvoorbeeld een bedrijfsongeval buiten de aanvullende verzekering houden is onmogelijk bij een chronische indicatie. Wij zijn volgens contract met de ziektekostenverzekeraar verplicht om de declaratie via uw aanvullende verzekering te laten verlopen.
Mocht u anders willen, dan raden wij u aan om advies omtrent deze zaak in te winnen bij uw advocaat / ziektekostenverzekeraar.