Een derde van het totale arbeidsverzuim wordt veroorzaakt door klachten en aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat, met name lage rug- en nekklachten.

Een arbeidsfysiotherapeut analyseert de relatie tussen de klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat van individuele werknemers en hun werkomgeving. De activiteiten worden niet alleen gericht op het begeleiden en behandelen van mensen met werkgerelateerde klachten, maar kunnen ook op preventie en beleidsmatige zaken gericht zijn. Vaak in samenwerking met een bedrijfsarts en soms binnen een breder multidisciplinair team.

Arbeidsfysiotherapie maakt het mogelijk om diensten aan te bieden aan werkgevers en werknemers waarmee ziekteverzuim geminimaliseerd of voorkomen wordt en/of re-integratie wordt gestimuleerd.

Doel: 

Het belangrijkste doel van de arbeidsfysiotherapeut is het arbeidsverzuim zo laag mogelijk houden.

Gezondheid is een kostbaar bezit. Maar, als we eerlijk zijn, vertegenwoordigt het ook een belangrijk bedrijfskapitaal. De werknemer heeft kennis en vaardigheden die hem onmisbaar maken op de werkvloer. Dit noodzaakt een ieder tot het investeren in zijn/haar motivatie, betrokkenheid, fitheid, gezondheid en in het minimaliseren van verzuim. Bij een laag arbeidsverzuim krijgt productiviteit, onderlinge saamhorigheid, betere werksfeer, tevredenheid, binding en bedrijfsimago een kans. Kortom streven naar "een gezond bedrijf". Niet alleen financieel, economisch en organisatorisch, maar ook letterlijk met gezonde werknemers.

Wanneer raadpleegt u een arbeidsfysiotherapeut?

Voorbeeld: stel dat er lichamelijke klachten aanwezig zijn die het dagelijks functioneren in het werk belemmeren. Dit kan betekenen dat de werkzaamheden als gevolg van deze klachten niet meer naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Dit kan weer leiden tot vermoeidheid, irritatie op de werkplek, frustratie en in het ergste geval ziekteverzuim met productie- en eventueel omzetverlies tot gevolg.

Om uitbreiding van uw lichamelijke klachten en uitval te voorkomen of om een snelle re-integratie te bevorderen kan het raadzaam zijn om in een vroeg stadium de klacht of de situatie te laten onderzoeken door een arbeidsfysiotherapeut.

Er wordt samen onderzocht wat de oorzaken kunnen zijn en wat de eventuele relatie met het werk is. Bekeken wordt welke maatregelen er nodig zijn om het herstel optimaal te bevorderen of welke actie er in die situatie het best. 

Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit begeleiding in wat er concreet moet gebeuren om weer goed te functioneren in het werk. Bespreken van eventuele oorzakelijke factoren welke de klacht in stand kunnen houden en adviezen om de klacht op te lossen en in de toekomst te voorkomen komen dan vanzelf aan bod.