Tarievenlijst per 01-01-2019:
Deze tarieven zijn van toepassing indien u met uw zorgverzekeraar géén aanvullende verzekering  afgesloten heeft, uw aanvullende verzekering niet (meer) toereikend is, of wanneer wij geen contract aangeboden hebben gekregen van/afgesloten hebben met uw zorgverzekeraar.

Wilt u weten of wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar klik dan op de volgende link:
https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/fysiotherapeut/fysiotherapie-t-sempke

Zitting Fysiotherapie € 36,00
Zitting Manuele Therapie € 48,00
Zitting Manuele Therapie volgens totaalmethode Utrecht/ v.d. Bijl (1 uur) € 96,00
Toeslag Huisbezoek € 15,00
Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek / consult € 61,00
Eenvoudige, korte rapporten € 21,00
Gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 66,00
Screening, DTF € 15,00
Intake na screening € 36,00
Intake na verwijzing € 36,00
Niet nagekomen afspraak € 43,00
Instructie/multidisciplinair overleg  € 36,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen      € 36,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen     € 33,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen   € 28,00