Tarievenlijst per 01-01-2023:
Deze tarieven zijn van toepassing indien u met uw zorgverzekeraar géén aanvullende verzekering afgesloten heeft, uw aanvullende verzekering niet (meer) toereikend is, of wanneer wij geen contract aangeboden hebben gekregen van/afgesloten hebben met uw zorgverzekeraar.

Wilt u weten of wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar: klik hier

Zitting Fysiotherapie €  46.00
Zitting Manuele Therapie €  57.50
Zitting Manuele Therapie volgens totaalmethode Utrecht/ v.d. Bijl
(1 uur)
€ 115.00
Toeslag Huisbezoek €  18.00
Eenmalig consult Fysiotherapie / Second opinion €  71.50
Rapportage €  80.00
Screening, DTF €  23.50
Intake plus screening €  66.00
Intake na verwijzing €  66.00
Niet nagekomen afspraak €  46.00
Instructie/multidisciplinair overleg  €  45.00
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen      €  45.00
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen     €  40.00
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen   €  35.00