Tarievenlijst per 01-01-2024:
Deze tarieven zijn van toepassing indien u met uw zorgverzekeraar géén aanvullende verzekering afgesloten heeft, uw aanvullende verzekering niet (meer) toereikend is, of wanneer wij geen contract aangeboden hebben gekregen van/afgesloten hebben met uw zorgverzekeraar.

Wilt u weten of wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar: klik hier

Zitting Fysiotherapie €  48.00
Zitting Manuele Therapie €  63.00
Zitting Manuele Therapie volgens totaalmethode Utrecht/ v.d. Bijl
(1 uur)
€ 120.00
Toeslag Huisbezoek €  19.00
Eenmalig consult Fysiotherapie / Second opinion €  75.00
Rapportage €  83.50
Screening, DTF €  24.50
Intake plus screening €  69.00
Intake na verwijzing €  69.00
Niet nagekomen afspraak €  48.00
Instructie/multidisciplinair overleg  €  48.00
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen      €  48.00
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen     €  42.00
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen   €  36.50