Tarievenlijst per 01-01-2022:
Deze tarieven zijn van toepassing indien u met uw zorgverzekeraar géén aanvullende verzekering afgesloten heeft, uw aanvullende verzekering niet (meer) toereikend is, of wanneer wij geen contract aangeboden hebben gekregen van/afgesloten hebben met uw zorgverzekeraar.

Wilt u weten of wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar: klik hier

Zitting Fysiotherapie €  42.00
Zitting Manuele Therapie €  52.50
Zitting Manuele Therapie volgens totaalmethode Utrecht/ v.d. Bijl (1 uur) € 105.00
Toeslag Huisbezoek €  17,00
Eenmalig consult Fysiotherapie / Second opinion €  65,00
Rapportage €  73.50
Screening, DTF €  21.00
Intake plus screening €  60.00
Intake na verwijzing €  60.00
Niet nagekomen afspraak €  45.00
Instructie/multidisciplinair overleg  €  42.00
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen      €  42.00
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen     €  39.00
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen   €  34.00