Tarievenlijst per 01-01-2021:
Deze tarieven zijn van toepassing indien u met uw zorgverzekeraar géén aanvullende verzekering afgesloten heeft, uw aanvullende verzekering niet (meer) toereikend is, of wanneer wij geen contract aangeboden hebben gekregen van/afgesloten hebben met uw zorgverzekeraar.

Wilt u weten of wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar klik dan op de volgende link:
https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/fysiotherapeut/fysiotherapie-t-sempke

Zitting Fysiotherapie €  40,00
Zitting Manuele Therapie €  50,00
Zitting Manuele Therapie volgens totaalmethode Utrecht/ v.d. Bijl (1 uur) € 100,00
Toeslag Huisbezoek €  17,00
Eenmalig consult Fysiotherapie / Second opinion €  65,00
Rapportage €  70,00
Screening, DTF €  16,00
Intake plus screening €  56,00
Intake na verwijzing €  56,00
Niet nagekomen afspraak €  43,00
Instructie/multidisciplinair overleg  €  40,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen      €  40,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen     €  37,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen   €  32,00