Wetenschappelijk onderzoek knie artrose

28-04-2022


Lluvianca Eendragt heeft in oktober 2021 haar studie als Master Musculoskeletale Revalidatie manuele therapie afgerond. Tijdens haar afstudeerfase heeft zij wetenschappelijk onderzoek gedaan naar cliënten met knieartrose.


Knieartrose
Knieartrose is de meest voorkomende vorm van artrose. Het is gebleken dat oefentherapie binnen de fysiotherapie een gunstig effect heeft op de ervaren knieklachten. Doel van de studie was het effect van manuele therapie op knieartrose wetenschappelijk in kaart brengen. Binnen de manuele therapie is er namelijk over dit item behoefte aan meer wetenschappelijk onderzoek.

Inhoud onderzoek
Tijdens dit wetenschappelijke onderzoek kreeg de cliënt een specifiek oefenprogramma om uit te voeren. Daarnaast werd manuele therapie door middel van specifieke technieken in het kniegewricht toegepast door de fysiotherapeut. Het programma duurde 13 weken waarbij er wekelijks een behandelsessie was.

Resultaat
Voorzichtig mag gesteld worden dat manuele therapie een gunstig effect heeft op het verminderen van pijn, fysiek functioneren en kwaliteit van leven bij patiënten met knieartrose.

Heeft uw interesse of vragen in bovengenoemde traject? Bel ons op 0416-383378 of stuur een mail naar info@fysiotherapiesempke.nl t.a.v. Lluvianca Eendragt onder vermelding van ‘WO knieartrose fysiotherapie’.