Wetenschappelijk onderzoek Reuma

Wetenschappelijk onderzoek Reuma
Naast het specialistisch behandelen van reuma en reuma gerelateerde klachten neemt onze praktijk ook deel aan wetenschappelijk onderzoek hieromtrent.

Reumatoide artritis (RA) en axiale Spondyloartritis (SpA)
Momenteel vindt er onderzoek plaats naar langdurige oefentherapie voor mensen met ernstige RA en axiale SpA. Begeleiding vindt plaats door onderzoekers uit Leids Universitair Medisch Centrum,
St. Maartenskliniek, Maastricht UMC + en de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR).
Met deze studie willen we aantonen dat langdurige oefentherapie effect heeft bij deze groep mensen. Als zodanig dient de diagnose dus opgenomen te worden in de chronische lijst. Als deze diagnose op deze chronische lijst staat, dan wordt fysiotherapie vergoedt vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar.

Inhoud onderzoek
Het gaat om twee onderzoeken die beide ongeveer drie jaar duren:
1: L-EXTRA (Longstanding Exercise Therapy in Patients with Rheumatoid Arthritis)
2: L-EXSPA (Longstanding Exercise Therapy in Patients with Axial spondyloarthitis)
Beide onderzoeken kijken naar het effect van langdurige oefentherapie bij mensen met
RA en axiale SpA die in hun dagelijks leven ernstige beperkingen ervaren.

In beide onderzoeken zijn twee groepen deelnemers:
A: Deelnemers uit de ‘interventiegroep’ worden voor langere tijd behandeld door gespecialiseerde fysio- en oefentherapeuten.
B: Deelnemers uit de ‘controlegroep’ ontvangen in het eerste jaar géén behandeling. Pas na een jaar worden zij ook voor langere tijd behandeld door gespecialiseerde fysio- en oefentherapeuten.

Momenteel is er nog vraag naar deelnemers voor onderzoek 2; de L-EXSPA bij cliënten met
axiale SpA.

Wilt u deelnemen of heeft u vragen? Bel ons op 0416-383378 of stuur een mail naar info@fysiotherapiesempke.nl t.a.v. Lluvianca Eendragt onder vermelding van ‘WO reuma’.