Disclaimer ‘t Sempke

Disclaimer

Geheimhoudingsplicht: Fysiotherapeuten hebben een geheimhoudingsplicht. In het kader van uw gezondheidsproces gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met het feit dat er over uw casus overleg / informatieoverdracht mag plaatsvinden tussen therapeuten onderling c.q. betrokken professionele collega's. 

Website: Fysiotherapie ‘t Sempke besteedt de grootste zorg aan de juistheid en volledigheid van de website. Mocht toch blijken dat de aangeboden informatie onjuistheden bevat dan aanvaarden de eigenaren van Fysiotherapie ‘t Sempke geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van, of in verband met, het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van de website. Getoonde prijzen, foto's, en
tekstinformatie zijn te allen tijde voorbehouden.

De informatie, die u op www.fysiotherapiesempke.nl vindt, wordt regelmatig aangevuld en
aangepast. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Stagiaire: Wanneer u besloten hebt om voor Fysiotherapie 't Sempke te kiezen, gaan wij er vanuit dat u
akkoord gaat met eventuele informatieoverdracht aan, of behandeling door stagiaires.