Wat is manuele therapie volgens de Utrechtse school?

Manuele therapie is een specifieke behandelwijze gericht op het bewegingsapparaat. De therapie is ontwikkeld door de heer G. van der Bijl sr. Het diploma van de school wordt erkend door de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. De opleiding verzorgt nascholing in samenwerking met de N.V.M.T.

Centraal in de manuele therapie staat het optimaliseren van het gehele bewegingspatroon.
Omdat ieder individu een eigen manier van bewegen heeft, wordt de therapie afgestemd op de bewegingen, zoals het lichaam die gewend is te maken.

Tijdens de behandeling worden alle gewrichten bewogen op een zeer zachte, meestal pijnvrije manier. Er is absoluut geen sprake van het zgn. “kraken” of “rechtzetten”. 

Werkwijze

1. Vraaggesprek 

In een eerste gesprek informeert de manueel therapeut naar uw klachten. Vragen naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe- of afnemen, zullen aan bod komen.

2. Metingen / onderzoek 

Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut de houding en het bewegen beoordeelt en, met specifieke bewegingen, de gewrichten onderzoekt. 

De manueel therapeut verricht daarna een aantal metingen en bekijkt hoe u zich beweegt. Enkele voorbeelden van de metingen en bewegingen zijn: hoe vouwt u uw handen; kruist u uw armen links-boven of rechts-boven; hoe klapt u in uw handen; met welk oog kijkt u bij voorkeur; is de linker of de rechter pols breder; welk been is langer; hoe is de stand van uw bekken. Door het meten van vormverschil, de testen, wordt in het codeboek teruggezocht naar de functie. Dit is het uw (individuele) bewegingspatroon. Regelmatig worden de testen herhaald, omdat deze kunnen verschillen ten opzichte van de testen bij de voorgaande behandelingen. 

Eventueel dienen röntgenfoto’s ter beoordeling meegenomen te worden.

Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan een diagnose worden gesteld. Samen met de patiënt zal de manueel therapeut beslissen of er behandeld kan gaan worden of dat de patiënt terug gaat naar de verwijzend arts met een rapportage van de manueel therapeut.

3. Behandeling 

Op basis van alle gegevens is duidelijk hoe de manueel therapeut uw gewrichten moet bewegen om een zo groot mogelijk effect te bereiken. Tijdens de behandeling zullen alle gewrichten van het lichaam behandeld worden om de totale balans van het bewegen te herstellen.

De behandeling kenmerkt zich door:
* Passieve bewegingen van gewrichten in de individuele bewegingsvoorkeur van de patiënt.
* Herstel van de sturing in alle gewrichten van de wervelkolom, de schedel, armen en benen.
* Bewegingen binnen de fysiologische bewegingsgrenzen van het gewricht. (geen kraken)
* Pijnvrije zachte bewegingsuitvoering.

De behandeling duurt ongeveer 1 uur en wordt gemiddeld 1 maal per 2 weken uitgevoerd. 
De periode tussen twee behandelingen is noodzakelijk om het lichaam de tijd te geven om anders te gaan bewegen. 

Wanneer na ongeveer 6 behandelingen geen effect waarneembaar is, wordt de therapie in overleg met u gestaakt, omdat enig effect verder niet verwacht mag worden.

De behandeling geschiedt op verwijzing van uw huisarts of specialist. De resultaten van de behandeling worden aan de verwijzer medegedeeld.

Wat kan ik na de behandeling verwachten?
U kunt vermindering van de klachten verwachten (doorgaans tussen de 1 en 4 behandelingen).
Eventueel kunnen bijwerkingen optreden als wat vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid, spierpijn of enige verheviging van de klachten optreden in de eerste paar dagen na de behandeling. Maakt u zich daarover geen zorgen. Deze reacties zijn van voorbijgaande aard en zijn normaal.