Medische Trainingstherapie

Wat is medische trainingstherapie?
Deze therapievorm, ontwikkeld in Scandinavië, is een vorm van training en therapie, waarbij met behulp van specifieke oefeningen en soms met behulp van oefenapparatuur op een verantwoorde manier wordt gewerkt aan het houdings- en bewegingsapparaat. Het accent hierbij ligt op de functionele training, dit wil zeggen, dat er wordt geoefend in bewegingspatronen die bekend zijn voor het lichaam. Belangrijk is om spieren te trainen in deze ‘totaal patronen’, die zoveel mogelijk gelijk zijn aan normale, natuurlijke bewegingen. Door dit doelgerichte trainen van de juiste spieren is de medische trainingstherapie geschikt om een teveel aan beweging te stabiliseren.

Wat is het doel van medisch trainingstherapie?
Het einddoel is een optimaal functieherstel, waarbij zoveel mogelijk dagelijkse activiteiten weer uitgevoerd kunnen worden. Goed functioneren is mogelijk als er een evenwicht is tussen de belastbaarheid en de dagelijkse belasting van bijvoorbeeld werk en sport. Met de medisch trainingstherapie kunnen klachten die te maken hebben met houding en beweging worden verholpen.

Voor wie is medisch trainingstherapie?
Eigenlijk is de training voor iedereen. Uw leeftijd, eventuele klachten of uw conditie vormen geen belemmering voor deelname. U krijgt een individueel oefenprogramma, dat op uw persoonlijke situatie is afgestemd.
 
Hoe wordt de medische trainingstherapie toegepast?
Deze functiegerichte training wordt toegepast met en zonder hulp van toestellen en apparaten. De training is gericht op de uitgangspunten en doelstellingen van de individuele deelnemer en kan één op één of in groepsverband gegeven worden en staat onder begeleiding van een fysiotherapeut. Door de deskundige begeleiding is de kans op overbelasting of blessures gering.

Er wordt op verantwoorde wijze gewerkt aan uw functieherstel.